• +421 2 59 39 60 00
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Orientácia na výsledky

Vy máte cieľ, my hľadáme cestu. Rozumieme klientom a hľadáme pre nich najefektívnejšie riešenia.

Kombinácia ekonómie a práva

Táto kombináca vytvára pre našich klientov veľa nových možností. Poradíme Vám v právnej, daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti.

Skúsený tím

Sme stabilný a profesne vyvážený tím s dlhoročnou praxou, máme viac ako 10 rokov skúseností v odvetví.

ČO PONÚKAME ?

Flexibilitu, priamočiarosť a ústretovosť

Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomického a právneho poradenstva, prioritne zamerané na insolvenčné konania, oceňovanie pohľadávok, krízový manažment a audity. Našou prioritou je poskytovanie komplexného poradenstva v insolvenčných konaniach. Ako správcovia konkurznej podstaty spravujeme konkurzné konania, pripravujeme pre klientov reštrukturalizačné posudky a plány. Zastupujeme našich klientov v insolvenčných konaniach. Máme bohaté skúsenosti v oblasti finančného plánovania, tvorbe štatistík a reportingu.

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach

 • kompletná zmluvná agenda
 • zakladanie obchodných spoločností
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • vypracovanie právnych a ekonomických analýz
 • vypracovanie reštrukturalizačného posudku a plánu
 • zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach
 • finančno-ekonomické analýzy
 • vypracovanie reštrukturalizačného plánu a posudku
 • komplexné audity spoločností
 • overenie účtovníctva auditorom
 • Kontrola účtovných výkazov podľa IFRS.
 • Due diligence
 • Zostavenie výkazu cash flow
 • nastavenie podnikového reportingu
 • predikcie a strategické plánovanie
 • outsourcing controllingu, reportingu a finančného plánovania 
 • vytváranie vnútorných smerníc a predpisov materských firiem

KTO SMEPREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ

LEGATOs AwesomeUniqueDynamic

REFERENCIE 2017

Úspešná reštrukturalizácia podniku zameraného na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Predaj majetku v konkurzoch v hodnote > 1 mio EUR.

Realizácia viacerých projektov zameraných na právne a ekonomické poradenstvo pre stredné a malé firmy.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

© 2024 LEGATOs. All Rights Reserved.

Main Menu